Các dịch vụ

Các lỗi liên quan đến tài khoản thanh toán My zone

Bảng sau là các lỗi liên quan đến việc nạp hạt dẻ và cước phí sử dụng dịch vụ

Để tìm hiểu chi tiết các lỗi khác bạn có thể vào đây để tải tài liệu chi tiết

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày