Các dịch vụ

Chức năng tìm kiếm và cách gõ tiếng Việt

Tất cả các dịch vụ của Socbay iMedia đều được hỗ trợ chức năng tìm kiếm.
Để sử dụng chức năng tìm kiếm, sử dụng phím điều khiển, di chuyển con trỏ lên ô tìm kiếm.
Tìm kiếm không dấu hoặc có dấu: nhấn phím # trên bàn phím di động để lựa chọn cách gõ từ có dấu hoặc không dấu  (thay đổi chế độ gõ từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt) trên ô tìm kiếm.
Cách gõ từ khóa tiếng Việt (có dấu):

+ Với bàn phím QWERTY: gõ tiếng Việt bằng cách cho phép người dùng bỏ dấu cho một chữ cái ngay sau khi viết chữ ấy. Phương thức bỏ dấu là kiểu TELEX. Phương thức bỏ dấu này là phương thức mà các dòng máy như Nokia E63, E71 đã cài đặt sẵn trong máy. Các phím chữ là các phím bình thường đã có trên mặt bàn phím.

VD: gõ “chafo” >> kết quả “chào”
gõ “chaof” >> kết quả “chaò”

+ Với bàn phím thường: Sau khi viết một chữ cái, ấn phím * để thêm dấu.

VD: gõ “cha*o”, chọn dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng >> kết quả tương ứng: “cháo, chào, chảo, chạo”.

Chú ý: thêm dấu ngay sau nguyên âm của từ (VD: để gõ chữ “bàng hoàng”, sau khi gõ xong chữ “a” thì dùng phím * để thêm dấu; thêm dấu xong mới gõ tiếp những chữ cái còn lại)

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày