Các dịch vụ

Các lỗi thường gặp khi kích hoạt và cách khắc phục

Đôi khi người sử dụng Socbay iMedia gặp phải một số lỗi khi kích hoạt phần mềm và chưa biết các khắc phục. Nên Socbay iMedia xây dựng bảng sau ghi ra các lỗi thường gặp và cách khắc phục chúng.

Các lỗi thường gặp khi kích hoạt phần mềm và cách khắc phục

Để tìm hiểu chi tiết các lỗi khác bạn có thể vào đây để tải tài liệu chi tiết

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày