Các dịch vụ

Hướng dẫn cài đặt GPRS

1. Cài đặt GPRS cho MOBIFONE (090, 093, 0122, 0126, 0121)

Bước 1: Đăng ký gói cước GPRS cho SIM

- Nhắn tin SMS với cú pháp DK GPRS tới số 994

Bước 2: Đăng ký gói cước

- Gói M10: Soạn tin nhắn DK DATA M10 gửi 999 (Cước thuê bao: 10.000 đồng/30 ngày, Cước dữ liệu: 1,5đ/Kb, miễn phí 10MB dữ liệu)
- Gói M25: Soạn tin nhắn DK DATA M25 gửi 999 (Cước thuê bao: 25.000 đồng/30 ngày, Cước dữ liệu: 1,5đ/Kb, miễn phí 35MB dữ liệu)
- Gói M50: Soạn tin nhắn DK DATA M50 gửi 999 (Cước thuê bao: 50.000 đồng/30 ngày, Cước dữ liệu: 1đ/Kb, miễn phí 100MB dữ liệu)
- Gói D1: Soạn tin nhắn DK DATA D1 gửi 999 (Cước thuê bao: 8.000 đồng/ngày, Cước dữ liệu: 1đ/Kb, miễn phí 100MB dữ liệu)
- Gói D3: Soạn tin nhắn DK DATA D3 gửi 999 (Cước thuê bao: 16.500 đồng/3 ngày, Cước dữ liệu: 1đ/Kb, miễn phí 150MB dữ liệu)
- Gói D7: Soạn tin nhắn DK DATA D7 gửi 999 (Cước thuê bao: 35.000 đồng/7 ngày, Cước dữ liệu: 1đ/Kb, miễn phí 300MB dữ liệu)
- Gói D30: Soạn tin nhắn DK DATA D30 gửi 999 (Cước thuê bao: 137.500 đồng/30 ngày, Cước dữ liệu: 1đ/Kb, miễn phí 1GB dữ liệu)

Bước 3: Khởi động lại máy điện thoại để hoàn tất quá trình cài đặt GPRS

2. Cài đặt GPRS cho VINAPHONE (091, 094, 0123, 0125)


Bước 1: Đăng ký gói cước GPRS cho SIM

- Nhắn tin SMS với cú pháp GPRS ON gửi 333 (Mật khẩu: 1234)

- Sau khi nhắn tin, tổng đài sẽ tự động gửi trả lại cho bạn tin cài đặt và đòi hỏi bạn phải nhập mã PIN. Hãy nhập dãy số 1111 khi nhận được yêu cầu này
- Đối với các thuê bao trả trước của Vinaphone, sau khi nhập mã pin và hoàn thành cài đặt, hãy tắt và bật lại máy di động của mình rồi truy cập tới trang http://www.vinaphone.com.vn từ máy di động của bạn để thực hiện kích hoạt GPRS
- Nếu muốn hủy dịch vụ GPRS, soạn GPRS OFF gửi 333

Bước 2: Đăng ký gói cước

- Gói M0 (Mặc định): Soạn tin nhắn M0 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 0 đồng/tháng, Giá cước: 5đ/Kb)
- Gói M10: Soạn tin nhắn M10 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 10.000 đồng/30 ngày, Giá cước: 1.5đ/Kb, miễn phí 10MB)
- Gói M25: Soạn tin nhắn M25 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 25.000 đồng/30 ngày, Giá cước: 1.5đ/Kb, miễn phí 35MB)
- Gói M50: Soạn tin nhắn M50 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 50.000 đồng/30 ngày, Giá cước: 1đ/Kb, miễn phí 100MB)
- Gói U1: Soạn tin nhắn U1 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 12.000 đồng/ngày, Giá cước: 1đ/Kb, miễn phí: Không giới hạn)
- Gói U7: Soạn tin nhắn U7 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 80.000 đồng/7 ngày, Giá cước: 1đ/Kb, miễn phí: Không giới hạn)
- Gói U30: Soạn tin nhắn U30 ON gửi 888 (Cước thuê bao: 300.000 đồng/30 ngày, Giá cước: 1đ/Kb, miễn phí: Không giới hạn)

Bước 3: Khởi động lại máy điện thoại để hoàn tất quá trình cài đặt GPRS


3. Cài đặt GPRS cho VIETTEL (098, 097, 0168, 0169, 0166)

Bước 1: Đăng ký gói cước GPRS cho SIM

- Gói Data0: Soạn tin nhắn D0 gửi 191 (Cước thuê bao: 0 đồng/tháng, Giá cước: 6đ/Kb)
- Gói Data5: Soạn tin nhắn D5 gửi 191 (Cước thuê bao: 5.000 đồng/tháng, Giá cước: 3đ/Kb)
- Gói Data10: Soạn tin nhắn D10 gửi 191 (Cước thuê bao: 10.000 đồng/tháng, Giá cước: 1đ/Kb)
- Gói Data25: Soạn tin nhắn D25 gửi 191 (Cước thuê bao: 25.000 đồng/tháng, Giá cước: 1đ/Kb, miễn phí 30MB/tháng)
- Gói Data50: Soạn tin nhắn D50 gửi 191(Cước thuê bao: 50.000 đồng/tháng, Giá cước: 1đ/Kb, miễn phí 300MB/tháng)
- Gói Data300: Soạn tin nhắn D300 gửi 191(Cước thuê bao: 300.000 đồng/tháng, Giá cước: 0 đồng, không hạn chế lưu lượng)

Bước 2: Cài đặt cấu hình cho máy

- Soạn tin nhắn: D TENMAY gửi tới 191 (Mật khẩu: 1111)
- Ví dụ: Với máy Sony Ericsson P900 soạn D P900 gửi đến 191, với máy Nokia 3230 chỉ cần soạn D 3230 gửi 191

Bước 3: Khởi động lại máy điện thoại để hoàn tất quá trình cài đặt GPRS

 

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày