Các dịch vụ

Trợ giúp cơ bản.

Bạn có những thắc mắc khi cài đặt và sử dụng iMedia? Bạn hãy thử tìm kiếm một trợ giúp phù hợp trong những chủ đề chúng tôi đã liệt kê ở dưới đây. Nếu bạn không tìm thấy trợ giúp phù hợp bạn có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi!

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày