Các dịch vụ

Tải về máy tính

BƯỚC 1. Chọn trong form dưới đây để tải phiên bản phù hợp với điện thoại của bạn

Hãng sản xuất Dòng điện thoại
Download

BƯỚC 2. Copy file download được vào điện thoại và tiến hành cài đặt. (Hướng dẫn chi tiết)

Dòng điện thoại hỗ trợ.

Chọn hãng sản xuất:

Socbay iMedia trên
iPhone & IPod

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày