Các dịch vụ

Lấy link download qua SMS

Soạn X5 gửi 8588 và download bằng link trong tin nhắn trả về.

Dòng điện thoại hỗ trợ.

Chọn hãng sản xuất:

Socbay iMedia trên
iPhone & IPod

19001560

Hotline: 01647636363

Thời gian hỗ trợ: 7h đến 23h hàng ngày